Πιλοτική δράση 2017-2018

Γενικά Λύκεια και βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση Δημιουργικών Εργασιών

Συνεργασία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

παρουσίαση

 

Ερευνητική Εργασία Σχολικού Έτους 2013-2014

Εργασία

  

Ερευνητική Εργασία Σχολικού Έτους 2012-2013

Περιοδικό Αντίστιξη Καβάλα 100 χρόνια από την απελευθέρωση

 

Ερευνητική Εργασία Σχολικού Έτους 2011-2012 

Α' Τετραμήνου     Εργασία   Περίληψη-παρουσίαση της εργασίας

Β' Τετραμήνου     Εργασία

Υποκατηγορίες