Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας ιδρύθηκε το 1997 με την απόφαση 294/97 του Πρωτοδικείου Καβάλας. Στηρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διεύθυνση και τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη αναγκών των σχολείου και την καλή λειτουργία του προς όφελος των παιδιών. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ενισχύει τα καινοτόμα προγράμματα, ενθαρρύνει τις νέες προσπάθειες, ενδιαφέρεται για τη σύσφιξη των σχέσεων σχολείου – γονέων.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Καβάλας
  1. Παυλίδου Κλειώ – Προέδρος
  2. Ιστατιάδου Ανναλένα – Αντιπρόεδρος
  3. Χρύσα Χατζηχρήστου – Γραμματέας
  4. Πεντέρη Χριστίνα – Ταμίας
  5. Παπάζογλου Βασιλική – Μέλος