Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας (Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο) είναι όπως όλα τα Γυμνάσια & Λύκεια της χώρας. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στο Γυμνάσιο και όλα τα μαθήματα και οι Κατευθύνσεις στο Ενιαίο Λύκειο.

Στο Μουσικό Σχολείο, εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, διδάσκονται επί πλέον και μαθήματα μουσικής και τεχνών. Στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας μελετούν σε ισότιμη βάση την Ελληνική Μουσική Παράδοση & την Ευρωπαϊκή (κλασική & σύγχρονη) μουσική. Διδάσκονται, επίσης, Ιστορία της Τέχνης & Θέατρο.

Απευθύνεται σε μαθητές & μαθήτριες που έχουν κλίση & ταλέντο στη μουσική, χωρίς να διαθέτουν απαραίτητα μουσικές σπουδές. Σκοπός της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου είναι η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της Μουσικής Παιδείας, χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας των μουσικών & καλλιτεχνικών μαθημάτων, παράλληλα με τα γενικά μαθήματα, καθώς επίσης & λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπως (Μουσικά Σύνολα, Θεατρικές Παραστάσεις, Μουσικούς Αγώνες & άλλα).

Στο Μουσικό Σχολείο λειτουργούν ολιγάριθμα τμήματα μαθητών, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέρχεται στους 25. Αυτό ευνοεί την καλύτερη συμμετοχή και αξιολόγηση των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητών του Λυκείου.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι όλων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού, ύστερα από επιλογή μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι γονείς των μαθητών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο έως το τέλος Μαΐου. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄Γυμνασίου, επιλέγονται μετά από γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, που σκοπό έχουν να ερευνήσουν την ευαισθησία και την κλίση των μαθητών στη μουσική. Τα test αποδεικνύουν την αίσθηση ρυθμού, την ακουστική ικανότητα, τη δυνατότητα αναγνώρισης μιας μελωδίας, την ποιότητα δημιουργικής έκφρασης με αφορμή ένα γλωσσικό κείμενο.

Μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο για συμπλήρωση κενών θέσεων για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε όλα τα μουσικά μαθήματα και στη ύλη, που ορίζεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της αντίστοιχης τάξης.

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:

 • Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, που καθορίζουν την προαγωγή τους, όπως σ? όλα τα σχολεία
 • Στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας, που καθορίζουν την παραμονή τους ή όχι στο σχολείο.

Μαθητής με χαμηλή επίδοση στα Μουσικά Μαθήματα δε μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του στο Μουσικό Σχολείο, και ας προάγεται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Μαθητής που απορρίπτεται στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας, υποχρεωτικά μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο.

Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Μουσικού Λυκείου έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογής, κατά την αποφοίτησή τους, με τους αποφοίτους των άλλων Λυκείων, να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Παροχές

Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου

 • Δωρεάν σίτιση
 • Δωρεάν μεταφορά

 Επιπλέον

 • Ολιγομελή τμήματα
 • Ατομική διδασκαλία μουσικών οργάνων
 • Διδασκαλία της Ελληνικής Μουσικής
 • Σύνολα Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Σύνολα Μοντέρνας Μουσικής
 • Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής
 • Θεατρικά σχήματα
 • Διαλέξεις - Σεμινάρια για γονείς και μαθητές
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Διαγωνισμούς
 • Συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες