Οι μαθητές εκτός από τα υποχρεωτικά όργανα οφείλουν να παρακολουθήσουν όργανο που οι ίδιοι επιλέγουν. Το όργανο αυτό μπορεί να είναι κλασικό ή παραδοσιακό. Στην περίπτωση που το όργανο επιλογής είναι το μουσικό όργανο που ο μαθητής σπουδάζει σε μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (ωδείο, μουσική σχολή ή ιδιωτικά), συνεχίζει τη σπουδή από το επίπεδο γνώσης που βρίσκεται.

Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα μουσικά σύνολα που οργανώνονται από το σχολείο ανάλογα με τις υφιστάμενες δυνατότητες. Τέτοια σύνολα μπορούν να είναι: ορχήστρα, χορωδία, μουσικής δωματίου, παραδοσιακής μουσικής και μουσικά εργαστήρια κάθε μορφής. Η συμμετοχή των παιδιών θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις γνώσεις τους. 

Τα παραπάνω σύνολα οργανώνονται και διευθύνονται από τους ειδικούς καθηγητές στο σύνολο των παιδιών του μουσικού σχολείου (γυμνάσιο - λύκειο).

Τα όργανα αυτά λειτουργούν ως όργανα επικουρικά της θεωρητικής κατάρτισης των μαθητών, διδάσκονται σε ατομική βάση και διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο από τα αντίστοιχα όργανα επιλογής.

α) ΠΙΑΝΟ

Σκοπός του μαθήματος του πιάνου είναι η γνώση του οργάνου, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την κατανόηση της θεωρίας, της αρμονίας, της ιστορίας της μουσικής και της μορφολογίας. Επίσης και για την χρησιμοποίηση του πιάνου, σε οργανικά σύνολα, για συνοδεία και άλλες μουσικές δραστηριότητες. 

Παρατήρηση: Όσον αφορά το υποχρεωτικό μάθημα του πιάνου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διδασκόντων στα θεωρητικά μαθήματα και των διδασκόντων στο μάθημα του πιάνου, ώστε η διδασκαλία του πιάνου να βοηθάει στην εμπέδωση των θεωρητικών αντικειμένων που διδάσκεται κάθε φορά ο μαθητής. Για παράδειγμα, πρακτική εμπέδωση των διαστημάτων στο πιάνο, να παίζει και να ακούει στο πιάνο όλα τα θέματα που διδάσκεται στο μάθημα της θεωρίας και τέλος να συνοδεύει τον εαυτό του σε απλές εφαρμογές.

β) ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Στόχος της εκμάθησης του ταμπουρά είναι η πρακτική υποστήριξη των θεωρητικών γνώσεων της παραδοσιακής μουσικής, μέσα από τη γνωριμία των μαθητών με τα διαστήματα, τις κλίμακες, τις τεχνικές και το ύφος της παραδοσιακής μουσικής.Επίσης, η χρήση του οργάνου, τόσο για την αυτοτελή εκτέλεση κομματιών, όσο και για συνοδεία φωνητικών εκτελέσεων.

Διδακτέα ύλη είναι βασικά στοιχεία τεχνικής και οργανοχρησίας, άσκηση στα διαφορετικά διαστήματα, ανάπτυξη της αντίληψης των τροπικών οχημάτων (τετράχορδα), εκτέλεση των τραγουδιών που διδάσκονται στο θεωρητικό μάθημα σε κάθε τάξη.

Το μάθημα της χορωδίας  πραγματοποιείται κατά τάξη. Το συντονισμό, την ευθύνη και την οργάνωση των χορωδιακών συνόλων όλων των τάξεων την έχει ειδικευμένος καθηγητής. Υποχρέωση του καθηγητή αυτού είναι να καταρτίζει το ρεπερτόριο των χορωδιών των τάξεων και να συνεργάζεται με τους διδάσκοντες καθηγητές μουσικής. Συστήνεται να δίνεται έμφαση σε ελληνικό ρεπερτόριο.

Στόχος της υποχρεωτικής συμμετοχής όλων των μαθητών στο υποχρεωτικό μάθημα της χορωδίας είναι:
α) να καλλιεργήσει τη φωνή του μαθητή
β) να βιώσουν, οι μαθητές, θεωρητικά, εμπειρικά και πρακτικά τους τρόπους οργάνωσης της χορωδίας.
γ) να ασκηθούν στους ρόλους των φωνών εναλλάξ.