Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου − Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων

Αίτηση μετεγγραφής