Προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων του παρελθόντος από τους μαθητές αποφασίστηκε η ένταξη των μαθητών/τριών του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Βιομηχανική Κληρονομιά «Αξίες από το παρελθόν ?παρακαταθήκη για το μέλλον» που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας.Συγκεκριμένα, προτάθηκε η συνεισφορά εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη θεματική του Δικτύου μέσω της εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο «Ατομική μνήμη- Ψηφιοποίηση αφηγήσεων».