Προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων του παρελθόντος από τους μαθητές αποφασίστηκε η ένταξη των μαθητών/τριών του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Βιομηχανική Κληρονομιά «Αξίες από το παρελθόν ?παρακαταθήκη για το μέλλον» που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας.Συγκεκριμένα, προτάθηκε η συνεισφορά εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη θεματική του Δικτύου μέσω της εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο «Ατομική μνήμη- Ψηφιοποίηση αφηγήσεων».

 

Οι πρώτες εργασίες των μαθητών μας παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας στις 11 έως 13/2/2016, όπου φιλοξενήθηκαν 32 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Η εμπειρία αυτή πάνω στη βιομηχανική παραγωγή της περιοχής της Νάουσας αξιοποιήθηκε στη συνέχεια, καθώς, όταν επέστρεψαν οι μαθητές, οργάνωσαν ένα πρόγραμμα δράσης για τα παλιά βιομηχανικά κτίρια της πόλης μας. Έτσι, μέσω της ενημέρωσης για τη βιομηχανική κληρονομιά, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες της ομάδας Erasmus+ να αποκτήσουν εμπειρίες και μεθοδολογικά εργαλεία, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις ιδιαίτερες πλευρές της ατομικής,οικογενειακής ,τοπικής μνήμης, δηλαδή να μπορέσουν να αναζητήσουν στοιχεία από το πρόσφατο βιομηχανικό παρελθόν της πόλης τους (όπως οι καπναποθήκες της Καβάλας) και να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό ή προσωπικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

IMG_20160212_094205_resize IMG_20160212_094618_resize IMG_20160212_094905_resize IMG_20160212_094926_resize IMG_20160212_095209_resize IMG_20160212_095541_resize IMG_20160212_100630_resize IMG_20160212_100838_resize IMG_20160212_102227_resize IMG_20160212_103127_resize IMG_20160212_103226_resize IMG_20160212_103616_resize IMG_20160212_103743_resize IMG_20160212_103820_resize IMG_20160212_104509_resize IMG_20160212_105700_resize

IMG_20160211_180401_resize IMG_20160211_180423_resize IMG_20160211_181208_resize IMG_20160211_183405_resize IMG_20160211_195109_resize IMG_20160212_132928_resize IMG_20160212_173338_resize IMG_20160212_174026_resize IMG_20160212_174736_resize IMG_20160212_180728_resize IMG_20160213_094951_resize IMG_20160213_113009_resize

IMG_20160212_105708_resize IMG_20160212_105818_resize IMG_20160212_105950_resize IMG_20160212_111303_resize IMG_20160212_111338_resize IMG_20160212_122258_resize IMG_20160212_122808_resize IMG_20160212_125055_resize IMG_20160212_130328_resize IMG_20160212_130339_resize IMG_20160212_132649_resize