Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος www.erasmusplus-memoires.eu.

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ2: Στρατηγικές σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης), που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών(3) ετών (2015- 1018). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από έξι ευρωπαϊκές χώρες, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, και την Πορτογαλία. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Mémoire(s)» (Μνήμες).

 


Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών σε ζητήματα μνήμης, να γνωρίσουν την ιστορία τους, να συνειδητοποιήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και να καλλιεργήσουν το κριτικό τους πνεύμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως ευρωπαίοι πολίτες και να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την προοπτική, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται επικεντρώνονται στην ανασύσταση της ατομικής μνήμης (διαγενεακή μετάδοση πολιτισμικής γνώσης) για να καταλήξουν σε πιο σύνθετα ζητήματα γύρω από τη συλλογική μνήμη (ευρωπαϊκή κουλτούρα και κληρονομιά). Η τελική παραγωγή συνίσταται στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινού και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού, μια μοναδική πρόσβαση στα διαφορετικά εργαλεία μάθησης που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στην πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Clermont Ferrand της Γαλλίας (16 έως 20/11/2015) συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι και οι τρόποι υλοποίησής του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να ανασύρουν στη μνήμη τους προσωπικές εμπειρίες αλλά και να εκμαιεύσουν στιγμιότυπα της ζωής των προσώπων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, που είναι να γίνει ο μαθητής ερευνητής της ιστορίας του , της οικογένειάς του , της κοινότητας στην οποία ανήκει. Επίσης, με τη ζωντανή αυτή μεταβίβαση της μνήμης από γενιά σε γενιά γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των γενεών και διασώζονται συγχρόνως γεγονότα που αποτελούν αξιόλογα δείγματα προφορικής ιστορίας, γιατί καταγράφουν πτυχές της οικονομικής , της κοινωνικής αλλά και πολιτικής ζωής σε χρόνο προγενέστερο.

Για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια (αναζήτησης στοιχείων του παρελθόντος από τους μαθητές) αποφασίστηκε η ένταξη των μαθητών/τριών του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Βιομηχανική Κληρονομιά «Αξίες από το παρελθόν …παρακαταθήκη για το μέλλον» που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η συνεισφορά εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη θεματική του Δικτύου μέσω της εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο “Ατομική μνήμη- Ψηφιοποίηση αφηγήσεων”. Οι πρώτες εργασίες των μαθητών μας παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, όπου φιλοξενήθηκαν 32 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Η εμπειρία αυτή πάνω στη βιομηχανική παραγωγή της περιοχής της Νάουσας αξιοποιήθηκε στη συνέχεια , καθώς, όταν επεστρεψαν οι μαθητές, οργάνωσαν ένα πρόγραμμα δράσης για τα παλιά βιομηχανικά κτίρια της πόλης μας. Έτσι, μέσω της ενημέρωσης για τη βιομηχανική κληρονομιά, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες της ομάδας Erasmus+ να αποκτήσουν εμπειρίες και μεθοδολογικά εργαλεία,για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις ιδιαίτερες πλευρές της ατομικής,οικογενειακής ,τοπικής μνήμης, δηλαδή να μπορέσουν να αναζητήσουν στοιχεία από το πρόσφατο βιομηχανικό παρελθόν της πόλης τους (όπως οι καπναποθήκες της Καβάλας) και να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό ή προσωπικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Τέλος, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα «Μνήμες», οι ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών των έξι (6) εμπλεκόμενων χωρών θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο με πρώτη πόλη υποδοχής το Τομίνιο της Ισπανίας, ενώ η χώρα μας θα φιλοξενήσει τους ευρωπαίους εταίρους τον Οκτώβριο του 2016.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών θα οργανωθούν δράσεις που θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών (προβολή ταινιών για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, επιμορφωτικές ημερίδες, βιωματικές δράσεις).