Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στο διάστημα από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη κάποιους άξονες και στόχους του σχεδίου moire(s). 

Ο ένας άξονας είναι η κύρια θεματική του σχεδίου: η μνήμη(ες) (ατομική, συλλογική, εθνική και ευρωπαϊκή μνήμη).

Στόχοι: απόκτηση ιστορικών γνώσεων σε ένα τοπικό, εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη μετακίνηση στο Τομίνιο της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε από 2 έως 10/4/2016 άρχισε η επιμορφωτική φάση του προγράμματος. Από κάθε χώρα εταίρο, συμμετείχαν δύο μαθητές/τριες  και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί. Οι επιμορφωτικές δράσεις εστίασαν στην γνωριμία της περιοχής της Γαλικίας, στο φυσικό και ιστορικό της περιβάλλον. Ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση, σύμφωνα και με τους στόχους του προγράμματος, στην πρόσφατη μνήμη, (ατομική, συλλογική) όπως αυτή αναδεικνύεται:

Στην πόλη Clermont Ferrand της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20/11/2015 η πρώτη διεθνική συνάντηση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με ζητήματα που αφορούν στο συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος όπως :

Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Chat, email, MP3, TwinSpace, Άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια), Ακουστική διάσκεψη, Βίντεο διάσκεψη, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο, Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (κοινότητες, εικονικές τάξεις), Ημερολόγιο του έργου, Φόρουμ.