Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στο διάστημα από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη κάποιους άξονες και στόχους του σχεδίου moire(s). 

Ο ένας άξονας είναι η κύρια θεματική του σχεδίου: η μνήμη(ες) (ατομική, συλλογική, εθνική και ευρωπαϊκή μνήμη).

Στόχοι: απόκτηση ιστορικών γνώσεων σε ένα τοπικό, εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη μετακίνηση στο Τομίνιο της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε από 2 έως 10/4/2016 άρχισε η επιμορφωτική φάση του προγράμματος. Από κάθε χώρα εταίρο, συμμετείχαν δύο μαθητές/τριες  και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί. Οι επιμορφωτικές δράσεις εστίασαν στην γνωριμία της περιοχής της Γαλικίας, στο φυσικό και ιστορικό της περιβάλλον. Ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση, σύμφωνα και με τους στόχους του προγράμματος, στην πρόσφατη μνήμη, (ατομική, συλλογική) όπως αυτή αναδεικνύεται:

Στην πόλη Clermont Ferrand της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20/11/2015 η πρώτη διεθνική συνάντηση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με ζητήματα που αφορούν στο συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος όπως :

Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Chat, email, MP3, TwinSpace, Άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια), Ακουστική διάσκεψη, Βίντεο διάσκεψη, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο, Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (κοινότητες, εικονικές τάξεις), Ημερολόγιο του έργου, Φόρουμ.

Στα πλαίσια του  προγράμματος Εrasmus +, με τίτλο Memoires, στο οποίο συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση καθηγητών και μαθητών στο Μόναχο της Γερμανίας.

Μετά από έναν κύκλο συναντήσεων, τόσο στην Ισπανία,τη Γαλλία,την Πορτογαλία αλλά και την Ιταλία, όπου καθηγητές και μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να κάνουν γόνιμους διαλόγους και κυρίως, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές επαφές μέσα σε νέα πολιτιστικά-πολιτισμικά περιβάλλοντα, έγινε στο Μόναχο και ο απολογισμός των πεπραγμένων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές, μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τις εργασίες τους αναφορικά με τον τρόπο, με τον οποίο πραγματεύονται τα σχολικά τους εγχειρίδια τις συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ενημερώθηκαν για μορφές αντίστασης στην ίδια τη χώρα, ακόμη και στον χώρο του πανεπιστημίου, στο οποίο και ξεναγήθηκαν και είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Dachau, όπου ενημερώθηκαν για  τα όσα τραγικά υπέστησαν χιλιάδες άνθρωποι, ως μία από τις συνέπειες της φρίκης του πολέμου, με την ελπίδα να δημιουργηθούν υγιής συνειδήσεις, που θα αποτρέψουν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.