Erasmus + “Singing and making melody in your heart”

 

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ με διάρκεια δύο ετών (2019-2021). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη σχολικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας. Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Singing and Making Melody in your Heart”.

Το Πρόγραμμα είναι Καλλιτεχνικού και Μουσικολογικού χαρακτήρα. Οι βασικές δράσεις του είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις (ζωγραφικής και γλυπτικής), συναυλίες, επιμορφωτικά προγράμματα, διαλέξεις προς καθηγητές, μαθητές και το ευρύτερο κοινό, εστιασμένες όχι μόνο στη Μουσική Τέχνη, αλλά γενικότερα στην Ιστορία, τη Φιλοσοφία, τη Θρησκευτική Παράδοση κ.λπ. Συνεπώς πρόκειται για ένα Πρόγραμμα με βασικό άξονα τη Μουσική και ευρύτερα την τέχνη το οποίο αποτελεί καινοτόμο δράση και πρόσθετα συναποτελεί την καλύτερη και απλούστερη διεθνή γλώσσα.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος

 

01.ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2019, όπου τέθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των διεθνικών συναντήσεων και δρομολογήθηκαν οι δράσεις του κάθε εταίρου.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ιανουάριος 2020 - Τουρκία: Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας τις ρίζες του πολιτισμού της Ευρώπης διαμέσου της Μουσικής Τέχνης»
  • Μάιος 2020 - Καβάλα: Φεστιβάλ με τίτλο: “Singing and Making Melody in your Heart” αφιερωμένο κυρίως στη λατρευτική μουσική, με ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες κ.λπ.
  • Νοέμβριος 2020 - Τρίκαλα: Εικαστική αποτύπωση - δημιουργία εικόνας (-ων) μορφών που παραπέμπουν σε «Αγγέλους» με την ευρεία έννοια της λέξης.
  • Μάρτιος 2021 - Ιταλία: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο Απόστολος της Ευρώπης»
  • Μάιος 2021 - Πορτογαλία: Αξιολόγηση και αποτίμηση του προγράμματος.

 

02. ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από τις 13 έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 με συμμετοχή εκπαιδευτικών. Έγινε εκπαίδευση πάνω στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης και επικοινωνίας Edmodo και eTwinning και στον online αποθηκευτικό χώρο (Google Drive) που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα. Παρουσιάστηκε η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://simame.eu και συζητήθηκαν οι τρόποι διάχυσης του προγράμματος μέσω κοινωνικών πλατφορμών και των επίσημων ιστοσελίδων του κάθε εταίρου. Επίσης, παρουσιάστηκε και συμπληρώθηκε το πρώτο ειδικό Ερωτηματολόγιο των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και τάσεων της εμπλεκόμενης Σχολικής Κοινότητας κάθε χώρας. Τέλος, συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα στις επόμενες τρεις συναντήσεις (Καβάλα, Τρικάλα, Mazzarino) και στις οποίες εμπλέκονται μαθητές. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ιδέες και καλές πρακτικές. Επίσης, ξεναγήθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Η επόμενη διεθνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας τον Μάιο του 2020 με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

 


 
 Erasmus + “My art and me”

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε πρόγραμμα: Erasmus+, Βασική Δράση ΚΑ2 –Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο: «My Art and Me» και κωδικό: 2017-1-TR01-KA219-045540_3., που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο (2) ετών (2017-2019). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες ,την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, και την Ρουμανία.

Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών τις παραδοσιακές χειροτεχνίες του τόπου τους, να γνωρίσουν την ιστορία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση αυτών, καλλιεργώντας παράλληλα το κριτικό τους πνεύμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως ευρωπαίοι πολίτες και να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την προοπτική, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται επικεντρώνονται στην ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, στην αγιογραφία καθώς επίσης και στις κατασκευές παραδοσιακών μουσικών οργάνων, κεντημάτων φτιαγμένων σε αργαλειό, εκτέλεση παραδοσιακών συνταγών μαγειρικής, κ.λπ.

Η τελική παραγωγή συνίσταται στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινού και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού, μια μοναδική πρόσβαση στα διαφορετικά εργαλεία μάθησης που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

01.ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

02. ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΪΟΣ

03. ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος www.erasmusplus-memoires.eu.

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ2: Στρατηγικές σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης), που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών(3) ετών (2015- 1018). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από έξι ευρωπαϊκές χώρες, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, και την Πορτογαλία. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Mémoire(s)» (Μνήμες).

 


Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών σε ζητήματα μνήμης, να γνωρίσουν την ιστορία τους, να συνειδητοποιήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και να καλλιεργήσουν το κριτικό τους πνεύμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως ευρωπαίοι πολίτες και να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την προοπτική, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται επικεντρώνονται στην ανασύσταση της ατομικής μνήμης (διαγενεακή μετάδοση πολιτισμικής γνώσης) για να καταλήξουν σε πιο σύνθετα ζητήματα γύρω από τη συλλογική μνήμη (ευρωπαϊκή κουλτούρα και κληρονομιά). Η τελική παραγωγή συνίσταται στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινού και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού, μια μοναδική πρόσβαση στα διαφορετικά εργαλεία μάθησης που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στην πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Clermont Ferrand της Γαλλίας (16 έως 20/11/2015) συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι και οι τρόποι υλοποίησής του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να ανασύρουν στη μνήμη τους προσωπικές εμπειρίες αλλά και να εκμαιεύσουν στιγμιότυπα της ζωής των προσώπων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, που είναι να γίνει ο μαθητής ερευνητής της ιστορίας του , της οικογένειάς του , της κοινότητας στην οποία ανήκει. Επίσης, με τη ζωντανή αυτή μεταβίβαση της μνήμης από γενιά σε γενιά γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των γενεών και διασώζονται συγχρόνως γεγονότα που αποτελούν αξιόλογα δείγματα προφορικής ιστορίας, γιατί καταγράφουν πτυχές της οικονομικής , της κοινωνικής αλλά και πολιτικής ζωής σε χρόνο προγενέστερο.

Για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια (αναζήτησης στοιχείων του παρελθόντος από τους μαθητές) αποφασίστηκε η ένταξη των μαθητών/τριών του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Βιομηχανική Κληρονομιά «Αξίες από το παρελθόν …παρακαταθήκη για το μέλλον» που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η συνεισφορά εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη θεματική του Δικτύου μέσω της εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο “Ατομική μνήμη- Ψηφιοποίηση αφηγήσεων”. Οι πρώτες εργασίες των μαθητών μας παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, όπου φιλοξενήθηκαν 32 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Η εμπειρία αυτή πάνω στη βιομηχανική παραγωγή της περιοχής της Νάουσας αξιοποιήθηκε στη συνέχεια , καθώς, όταν επεστρεψαν οι μαθητές, οργάνωσαν ένα πρόγραμμα δράσης για τα παλιά βιομηχανικά κτίρια της πόλης μας. Έτσι, μέσω της ενημέρωσης για τη βιομηχανική κληρονομιά, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες της ομάδας Erasmus+ να αποκτήσουν εμπειρίες και μεθοδολογικά εργαλεία,για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις ιδιαίτερες πλευρές της ατομικής,οικογενειακής ,τοπικής μνήμης, δηλαδή να μπορέσουν να αναζητήσουν στοιχεία από το πρόσφατο βιομηχανικό παρελθόν της πόλης τους (όπως οι καπναποθήκες της Καβάλας) και να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό ή προσωπικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Τέλος, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα «Μνήμες», οι ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών των έξι (6) εμπλεκόμενων χωρών θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο με πρώτη πόλη υποδοχής το Τομίνιο της Ισπανίας, ενώ η χώρα μας θα φιλοξενήσει τους ευρωπαίους εταίρους τον Οκτώβριο του 2016.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών θα οργανωθούν δράσεις που θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών (προβολή ταινιών για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, επιμορφωτικές ημερίδες, βιωματικές δράσεις).

Official website www.erasmusplus-memoires.eu.

«Mémoire(s)» is a strategic partnership Erasmus + school to school 2015-2018 between schools from six European countries: Germany, Italy, Spain, Greece, France and Portugal.

 


The project aims at sensitizing students, aged from 12 to 18 years, to memory issues, that is to make them aware of their history and their European identity as well as sharpen their critical thinking so that they become active European citizens sharing a common future.

In this perspective, we propose pedagogical activities focused on the reconstruction of individual memory (intergenerational transmission) to end up to more complex issues about collective memory (European culture and heritage). Each activity contributes to the conception and production of pedagogical material by the students which is freely accessible.

We can also develop a common background of basic and interdisciplinary skills, such as the use of the French language (project language) and the other languages of the cooperating partners. We can cultivate autonomy and initiative (pedagogy of the project, sensitization of the students on the basis of various assignments) as well as the basic use of information and communication technologies (production using multimedia, virtual classrooms…..).

The project “Memoires” promotes at the same time innovative practices for the teachers through the construction of a group supporting innovation and pedagogical experimentation.

Besides the current partnership, the schools aim at the development of a network by exploiting the experience of local bodies and all interested parties.

We have programmed six transnational meetings for the management of the project and the deployment of educational activities pertaining to the specific characteristics of the school and the country of reception and also to the affiliation of the students to the hosting families.

The final product comprises the construction of a common platform of Open Educational Resources. It is a portal accessing various educational tools produced during the project and also all Open Educational Resources produced in Europe.  This data bank is registered in the rationale of transmitting the “imprint”, the existence of European memorial sites incorporated in an educational perspective.

The school partnership will refer to all accessible tool in Europe (eTwinning, electronic diffusion platforms, Europass) in order to achieve its development.

Finally, through qualitative approach, we propose a regular evaluation examining the impact of the project on the school community, the students and all interested parties.

 

Υποκατηγορίες