Επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος www.erasmusplus-memoires.eu.

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ (Δράση ΚΑ2: Στρατηγικές σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης), που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών(3) ετών (2015- 1018). Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από έξι ευρωπαϊκές χώρες, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, και την Πορτογαλία. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Mémoire(s)» (Μνήμες).

 


Το σχέδιο αυτό έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες ηλικίας 12-18 ετών σε ζητήματα μνήμης, να γνωρίσουν την ιστορία τους, να συνειδητοποιήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και να καλλιεργήσουν το κριτικό τους πνεύμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως ευρωπαίοι πολίτες και να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον. Σε αυτή την προοπτική, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προτείνονται επικεντρώνονται στην ανασύσταση της ατομικής μνήμης (διαγενεακή μετάδοση πολιτισμικής γνώσης) για να καταλήξουν σε πιο σύνθετα ζητήματα γύρω από τη συλλογική μνήμη (ευρωπαϊκή κουλτούρα και κληρονομιά). Η τελική παραγωγή συνίσταται στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινού και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού, μια μοναδική πρόσβαση στα διαφορετικά εργαλεία μάθησης που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Στην πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών των χωρών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Clermont Ferrand της Γαλλίας (16 έως 20/11/2015) συγκεκριμενοποιήθηκαν οι στόχοι και οι τρόποι υλοποίησής του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να ανασύρουν στη μνήμη τους προσωπικές εμπειρίες αλλά και να εκμαιεύσουν στιγμιότυπα της ζωής των προσώπων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, που είναι να γίνει ο μαθητής ερευνητής της ιστορίας του , της οικογένειάς του , της κοινότητας στην οποία ανήκει. Επίσης, με τη ζωντανή αυτή μεταβίβαση της μνήμης από γενιά σε γενιά γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ των γενεών και διασώζονται συγχρόνως γεγονότα που αποτελούν αξιόλογα δείγματα προφορικής ιστορίας, γιατί καταγράφουν πτυχές της οικονομικής , της κοινωνικής αλλά και πολιτικής ζωής σε χρόνο προγενέστερο.

Για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια (αναζήτησης στοιχείων του παρελθόντος από τους μαθητές) αποφασίστηκε η ένταξη των μαθητών/τριών του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Βιομηχανική Κληρονομιά «Αξίες από το παρελθόν …παρακαταθήκη για το μέλλον» που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η συνεισφορά εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στη θεματική του Δικτύου μέσω της εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο “Ατομική μνήμη- Ψηφιοποίηση αφηγήσεων”. Οι πρώτες εργασίες των μαθητών μας παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, όπου φιλοξενήθηκαν 32 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Η εμπειρία αυτή πάνω στη βιομηχανική παραγωγή της περιοχής της Νάουσας αξιοποιήθηκε στη συνέχεια , καθώς, όταν επεστρεψαν οι μαθητές, οργάνωσαν ένα πρόγραμμα δράσης για τα παλιά βιομηχανικά κτίρια της πόλης μας. Έτσι, μέσω της ενημέρωσης για τη βιομηχανική κληρονομιά, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες της ομάδας Erasmus+ να αποκτήσουν εμπειρίες και μεθοδολογικά εργαλεία,για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις ιδιαίτερες πλευρές της ατομικής,οικογενειακής ,τοπικής μνήμης, δηλαδή να μπορέσουν να αναζητήσουν στοιχεία από το πρόσφατο βιομηχανικό παρελθόν της πόλης τους (όπως οι καπναποθήκες της Καβάλας) και να συγκεντρώσουν φωτογραφικό υλικό ή προσωπικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Τέλος, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα «Μνήμες», οι ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών των έξι (6) εμπλεκόμενων χωρών θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο με πρώτη πόλη υποδοχής το Τομίνιο της Ισπανίας, ενώ η χώρα μας θα φιλοξενήσει τους ευρωπαίους εταίρους τον Οκτώβριο του 2016.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών θα οργανωθούν δράσεις που θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα των μαθητών (προβολή ταινιών για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, επιμορφωτικές ημερίδες, βιωματικές δράσεις).

Official website www.erasmusplus-memoires.eu.

«Mémoire(s)» is a strategic partnership Erasmus + school to school 2015-2018 between schools from six European countries: Germany, Italy, Spain, Greece, France and Portugal.

 


The project aims at sensitizing students, aged from 12 to 18 years, to memory issues, that is to make them aware of their history and their European identity as well as sharpen their critical thinking so that they become active European citizens sharing a common future.

In this perspective, we propose pedagogical activities focused on the reconstruction of individual memory (intergenerational transmission) to end up to more complex issues about collective memory (European culture and heritage). Each activity contributes to the conception and production of pedagogical material by the students which is freely accessible.

We can also develop a common background of basic and interdisciplinary skills, such as the use of the French language (project language) and the other languages of the cooperating partners. We can cultivate autonomy and initiative (pedagogy of the project, sensitization of the students on the basis of various assignments) as well as the basic use of information and communication technologies (production using multimedia, virtual classrooms…..).

The project “Memoires” promotes at the same time innovative practices for the teachers through the construction of a group supporting innovation and pedagogical experimentation.

Besides the current partnership, the schools aim at the development of a network by exploiting the experience of local bodies and all interested parties.

We have programmed six transnational meetings for the management of the project and the deployment of educational activities pertaining to the specific characteristics of the school and the country of reception and also to the affiliation of the students to the hosting families.

The final product comprises the construction of a common platform of Open Educational Resources. It is a portal accessing various educational tools produced during the project and also all Open Educational Resources produced in Europe.  This data bank is registered in the rationale of transmitting the “imprint”, the existence of European memorial sites incorporated in an educational perspective.

The school partnership will refer to all accessible tool in Europe (eTwinning, electronic diffusion platforms, Europass) in order to achieve its development.

Finally, through qualitative approach, we propose a regular evaluation examining the impact of the project on the school community, the students and all interested parties.

 

Υποκατηγορίες