Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Memoire(s)», και η Ένωση Προφορικής Ιστορίας συνδιοργάνωσαν σεμινάριο σχετικά με την Προφορική Ιστορία. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι διαφορετικές πτυχές της προβληματικής της Προφορικής Ιστορίας: έννοιες, μεθοδολογικά εργαλεία, τεχνολογικές εφαρμογές, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο απευθύνθηκε  κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 20/10/2017 και το Σάββατο 21/10/2017. 

Δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.