ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  • Ορισμός Σημαιοφόρου και παραστατών
  • Παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή
  • Απονομή αριστείων και βραβείων προόδου στους μαθητές που αρίστευσαν ή πρώτευσαν αντίστοιχα
  • Χρονικό της ημέρας, μουσικές και θεατρικές δράσεις. 

Υπεύθυνοι καθηγητές Π. Φουντά, Φ. Σπαθάρης, Χ. Σαγώνας, Γ. Φίτσιος