Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συγχαίρει όλους τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α' Γυμνασίου.

Καλωσορίζει τους επιτυχόντες και εύχεται καλή πρόοδο στους μαθητές και μαθήτριες που δεν εισάγονται για την φετινή χρονιά στο Σχολείο μας.

 

Για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου παρακαλέισθε να προσέλθετε στο Σχολείο από 23/6 έως και 30/6/2021 (εκτός από 29/6). Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση Εγγραφής (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου)

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου)

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας εφόσον έχει εκδοθεί

 

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων Α Γυμνασίου Σχ. Έτους 2021-2022

 

Καλό καλοκαίρι

 

Ο Διευθυντής 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Μουσικού Σχολείου Καβάλας

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας!