Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Καβάλας να προσέλθουν στο Σχολείο από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2018 και ώρες 8.30 – 14.30 για να εγγράψουν τα παιδιά τους προσκομίζοντας τα αντίστοιχα συνημμένα δικαιολογητικά.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Μουσικού Λυκείου Καβάλας να προσέλθουν στο Σχολείο από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2018 και ώρες 8.30 – 14.30, για να εγγράψουν τα παιδιά τους προσκομίζοντας τα αντίστοιχα συνημμένα δικαιολογητικά.

Προσοχή!!!

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν Ηλεκτρονική Εγγραφή του παιδιού τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-eggrafes, ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη περίοδος από 27 – 29 Ιουνίου 2018. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή σας θα είμαστε στη διάθεση σας τις παραπάνω ώρες και ημέρες για ότι χρειαστείτε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Β΄ ΦΑΣΗ

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συγχαίρει όλους τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α' Γυμνασίου.

Καλωσορίζει τους επιτυχόντες και εύχεται καλή πρόοδο στους μαθητές και μαθήτριες που δεν εισάγονται για την φετινή χρονιά στο Σχολείο μας. 

 Επικοινωνήστε με το σχολείο για τα αποτελέσματα επιλογής.

 

Για την εγγραφή μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση Εγγραφής (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου)

• Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου).

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 

 

 

Καλό καλοκαίρι

 

Ο Διευθυντής 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Μουσικού Σχολείου Καβάλας