Α) Διαδικασία αιτήσεων – εγγραφών

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 31 Μαΐου και ώρα 14:00 με έναν από τους παρακάτω τρόπους.   

  1. Υποβάλλοντας συμπληρωμένη την σχετική  Αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
  2. Συμπληρώνοντας την Αίτηση μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας  https://tinyurl.com/aitisieggrafis (ενδείκνυται)
  3. Είτε μέσω του Δημοτικού Σχολείου φοίτησης του παιδιού

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί λόγω του Covid-19 οι φετινές αιτήσεις θα ήταν καλό να υποβληθούν κυρίως ηλεκτρονικά. Ωστόσο, για όποιον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης στο Σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 247190

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (Πρώην Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο)

  

Β. Διαδικασία εξετάσεων

Για να φοιτήσει ένας μαθητής στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, θα πρέπει να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία και για τη συμμετοχή σ’ αυτήν ΔΕΝ απαιτούνται μουσικές γνώσεις. Σκοπός της διαδικασίας επιλογής είναι η διερεύνηση της μουσικής αντίληψης του μαθητή/τριας. Γενικά για τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο δεν απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις.

 Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:

«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

 Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το ΥΠΑΙΘ και συνήθως διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σημείωση

Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις ενθέματι εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει. Επίσης, στην περίπτωση εκείνη όπου η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του υποψηφίου, η οποία επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, για την συμμετοχή απαιτείται η προσκόμιση είτε έγγραφης συμφωνίας των γονέων/κηδεμόνων είτε δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση ενός από τους γονείς και ρητώς επιτρέπει την συμμετοχή στις εξετάσεις.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα: 

  • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
  • Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ - , σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

 

Ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση 

Αίτηση 

Ενημερωτικό φυλλάδιο Μουσικού Σχολείου Καβάλας

Σύντομη παρουσίαση του Μουσικού Σχολείου Καβάλας

 

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας!