ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας εφόσον προκύψουν κενές θέσεις θα πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων θα μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα ακόλουθα μαθήματα:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

Δελτίο Τύπου

Ύλη εξετάσεων

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συγχαίρει όλους τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α' Γυμνασίου.

Καλωσορίζει τους επιτυχόντες και εύχεται καλή πρόοδο στους μαθητές και μαθήτριες που δεν εισάγονται για την φετινή χρονιά στο Σχολείο μας.

Λόγω της νέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι εισαχθέντες για τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 ενημερώθηκαν μέσω sms. Οι υπόλοιποι παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το σχολείο στο τηλέφωνο 2510247190.

 

Για την εγγραφή μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση Εγγραφής (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου)

• Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (την προμηθεύεστε από το Γραφείο του Μουσικού Σχολείου).

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας.

 

 

Καλό καλοκαίρι

 

Ο Διευθυντής 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Μουσικού Σχολείου Καβάλας

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό ιστότοπο του Μουσικού Σχολείου Καβάλας!